ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ห้องเรียนครูนัจญ์ดา

แจ้งนักเรียน ป.3-6 ทุกคนเข้าทำแบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษของสพฐ. โดยนักเรียนเข้าเมนูนักเรียน โดยใช้ชื่อผู้ใช้เป็น หมายเลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน เป็น 1234


วิทยาศาสตร์ ป.5